Uitloggen via de "Uitloggen"-knop

Dit spreekt voor zichzelf: als u hierop klikt verlaat u de beheer-omgeving. U keert terug in het beginscherm waar u opnieuw zou kunnen inloggen (als u dat zou willen). Dit scherm kunt u verlaten door het venster te sluiten, of door bovenin een ander webadres in te typen.

Mocht u een keer, per ongeluk, het venster met de beheeringang al gesloten hebben voordat u uitgelogd was, dan is dat geen bezwaar; uw gegevens, die u opgeslagen had, zullen gewoon keurig bewaard blijven.